IDENTYFIKACJA WIZUALNA DLA W INVESTMENTS

OPIS PROJEKTU

Grupa W Investments jest niezależnym holdingiem finansowym, działającym na terenie Polski i Europy Wschodniej. Wartość grupy opiera się na portfelu inwestycyjnym finansowanym kapitałem własnym, zawierającym spółki notowane na GPW oraz akcje i udziały w spółkach niepublicznych. Twórcą W Investments jest Piotr Wiśniewski, odpowiedzialny za strategię rozwoju całej grupy. Założył także m.in. Platinum Properties Group S.A. i grupę firm skupionych wokół Tele-Polska Holding S.A.
Zadaniem naszej agencji było stworzenie profesjonalnej identyfikacji wizualnej oraz materiałów korporacyjnych. Zadanie wypełniliśmy w 100%.

SZCZEGÓŁY